2023-11-15

Vi söker nationalekonom till enheten för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad

Konjunkturinstitutet är en myndighet med ca 55 anställda. Vi erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen, klimatekonomi och ekonomisk politik. Här får du analysera aktuella frågor och bedöma deras konsekvenser för ekonomin och samhället. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och av andra statliga myndigheter, företag, organisationer och arbetsmarknadens parter.

Enheten för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad är en av tre enheter på vår prognosavdelning. På enheten arbetar i nuläget tretton personer. Enheten ansvarar för såväl konjunkturell som strukturell analys inom våra områden. Den konjunkturella analysen består främst av prognoser och publiceras i vår rapport Konjunkturläget. De makroekonomiska förutsättningarna för lönebildningen analyseras både ur ett mikro- och makroekonomiskt perspektiv och publiceras i Lönebildningsrapporten. Enheten analyserar också den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Analysen publiceras i myndighetens Hållbarhetsrapport. Enheten har även beredningsansvaret för remisser på myndigheten som rör skatter och arbetsmarknad.

Dina arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår prognosarbete och annat analysarbete inom något av enhetens sakområden. Arbetsuppgifterna innefattar såväl fördjupade analyser av frågeställningar av relevans för svensk ekonomi som utveckling av prognosmetoder och databearbetning. Du kommer att medverka i arbetet med Konjunkturinstitutets rapporter. Att presentera analyser muntligt och skriftligt är en väsentlig del av arbetet. Som medarbetare på Konjunkturinstitutet ges du möjlighet att initiera och driva egna projekt inom myndighetens olika sakområden. Du arbetar i nära samarbete med andra medarbetare på prognosavdelningen.

Därtill kommer du att bistå prognosavdelningen med processtödjande uppgifter. Dessa arbetsuppgifter leds delvis av den administrativa chefen.

Vi söker dig som

  • har minst en masterexamen inom nationalekonomi eller annat relevant ämne,
  • har god analysförmåga och ett stort intresse för makroekonomi och policyfrågor,
  • har god programmeringsvana,
  • är noggrann, drivande, ansvarstagande och fungerar väl i samarbete med andra och
  • är en god skribent och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på svenska och engelska.

Erfarenhet av relevant prognos- eller utredningsarbete är meriterande. Det är dessutom meriterande med erfarenhet av analyser inom prisbildning och arbetsmarknad eller av offentlig sektor, liksom erfarenhet av arbete i policyinstitutioner.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Vi erbjuder dig

Konjunkturinstitutet är en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Hos oss finns stora möjligheter till egna initiativ och beslutsvägarna är korta. Vi arbetar för att vara en modern och attraktiv myndighet med tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet och erbjuder dig möjlighet att växla arbete på kontoret med arbete på distans. Vi sitter i trevliga lokaler på Fleminggatan 7 nära Kungsbron i centrala Stockholm.

Din ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 8 januari 2024. Ange diarienummer 2023-472 i din ansökan.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse. Du ansöker här (länk till Visma recruit)