2023-03-24

Konjunkturinstitutets remissvar på "En ny lag om stöd vid korttidsarbete"

Kommittén om stöd vid korttidsarbete har i sitt slutbetänkande, SOU 2022:65 (En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk), gett förslag på hur stödet bör vara utformat efter pandemin.

Konjunkturinstitutet anser att slutbetänkandet innehåller flera genomarbetade förslag med bra och tydliga problematiseringar och avvägningar och konsekvensanalysen är välgjord. Myndigheten menar dock att det samhällsekonomiska värdet av att ett statligt stöd för korttidsarbete är aktiverat under ett mer normalt konjunkturläge är oklart.

Här hittar du hela remissvaret på kommitténs förslag Pdf, 205.2 kB.