2021-02-02

Nytt working paper med nulägesprognoser för svensk BNP-tillväxt 

I detta paper gör vi nulägesprognoser för svensk BNP-tillväxt med flera typer av populära kortfristiga prognosmodeller. Våra resultat tyder på att medelstora MIDAS-regressioner och småskaliga överbryggnadsekvationer gav de mest exakta nulägesprognoserna under 2010kv1-2019kv4.

Bland dynamiska faktormodeller finner vi att en större uppsättning variabler är mer lämpligt, men de nulägesprognoser som gjorts av vår stora dynamiska faktormodell har historiskt sett varit sämre än de som gjordes av överbryggnadsekvationer och MIDAS-regressionsmodellerna. Icke desto mindre är en lika viktad sammanslagning av prognoser överlägsen en enskild metod. I en närmare granskning av nulägesprognoser under covid-19-pandemin finner vi att den dynamiska faktormodellen reagerade mycket kraftigare under 2020kv2 och 2020kv3, med nulägesprognoser som till stor del utvecklats som prognoser gjorda av professionella prognosmakare. Våra resultat visar en tydlig skillnad mellan å ena sidan historisk prognosutveckling under perioden mellan finanskrisen och covid-19-pandemin och å andra sidan användbarheten under pandemin. Genom att dekomponera revideringarna av den dynamiska faktormodellens nulägesprognos till bidrag finner vi att uppdaterade parametrar orsakade stora förändringar i prognoserna. Jämfört med en modell som inte skattas om under pandemin är dock den omskattade modellens nulägesprognoser mer rimliga och korrekta. Att införliva nya datakällor som mäter ekonomisk aktivitet på högre frekvens förbättrar inte prognosförmågan historiskt, men förstärker nedgången under pandemins topp.