2021-01-11

Vi söker ekonom till prognosavdelningen

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet med drygt 55 anställda.

Tjänsten delas mellan enheten för IT och processtöd och enheten för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad.

Enheten för IT och processtöd ansvarar för prognosavdelningens gemensamma processer och system. Det innebär att enheten samordnar bearbetning av ekonomisk statistik och ger stöd vid utveckling och underhåll av prognosavdelningens gemensamma beräkningssystem. På enheten arbetar i nuläget fyra personer.

Enheten för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad är en av tre prognosenheter på Konjunkturinstitutets prognosavdelning. På enheten arbetar i nuläget elva personer. Enheten ansvarar för såväl konjunkturell som strukturell analys inom sina områden där den konjunkturella analysen bland annat består av analys av statistik och framtagande av prognosmodeller. Enheten ansvarar vidare för två årliga rapporter: Lönebildningsrapporten där arbetsmarknaden analyseras ur både ett mikro- och makroekonomiskt perspektiv samt Hållbarhetsrapporten där den långsiktiga utvecklingen av de offentliga finanserna analyseras. Enheten tar även fram underlag till remissvar om bland annat skatter och arbetsmarknad samt underlag för finanspolitiska bedömningar av den förda politiken i relation till befintliga regelverk.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet på enheten för IT och processtöd innebär att du stödjer och vägleder medarbetare och enhetschefer i frågor som rör planering, processer och datahantering. Tjänsten innebär en central roll i produktionen av avdelningens större rapporter med tillhörande datasystem och du samarbetar nära med andra delar av Konjunkturinstitutet.

Tjänsten på offentliga finanser, arbetsmarknad och prisbildning innefattar att bidra till enhetens konjunkturella och strukturella analyser. I tjänsten finns även utrymme att initiera och driva egna projekt inom Konjunkturinstitutets samtliga intresseområden.

Vi söker dig som

  • har akademisk examen inom nationalekonomi eller har motsvarande kunskaper.
  • har god analysförmåga och ett stort intresse för makroekonomi och policyfrågor. Erfarenhet av arbete med prognoser och i policyinstitutioner är meriterande.
  • har erfarenhet av programmering. Erfarenhet av programmering i Eviews och VBA är meriterande.
  • arbetar noggrant och strukturerat, även då det är mycket att göra på kort tid.
  • är drivande, ansvarstagande och fungerar väl i samarbete med andra.
  • kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på svenska och engelska.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 31 januari till jobb@konj.se eller till Konjunkturinstitutet, Box 12090, 102 23 Stockholm. Ange diarienummer 2020-509 i ämnesraden i ditt mejl eller på kuvertet. Du får en bekräftelse på mottagen ansökan. Kontakta oss om du inte mottar någon bekräftelse.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald.