2021-01-11

Vi söker ekonom till enheten för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet med drygt 55 anställda.

Enheten för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad är en av tre enheter på prognosavdelningen. På enheten arbetar i nuläget elva personer. Enheten ansvarar för såväl konjunkturell som strukturell analys inom sina områden där den konjunkturella analysen bland annat består av analys av statistik och framtagande av prognosmodeller. Enheten ansvarar vidare för två årliga rapporter: Lönebildningsrapporten där arbetsmarknaden analyseras ur både ett mikro- och makroekonomiskt perspektiv samt Hållbarhetsrapporten där den långsiktiga utvecklingen av de offentliga finanserna analyseras. Enheten tar även fram underlag till remissvar om bland annat skatter och arbetsmarknad samt underlag för finanspolitiska bedömningar av den förda politiken i relation till befintliga regelverk.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar att bidra till enhetens konjunkturella och strukturella analyser. I tjänsten finns även utrymme att initiera och driva egna projekt inom Konjunkturinstitutets samtliga intresseområden. Enheten i särskilt behov av att förstärka bemanningen gällande arbetsmarknadsprognoser och analyser av bland annat arbetsmarknadens funktionssätt.

Vi söker dig som

  • har akademisk examen inom nationalekonomi eller har motsvarande kunskaper. Forskarstudier är meriterande.
  • har god analysförmåga och ett stort intresse för makroekonomi och policyfrågor. Kunskaper och erfarenheter av analys av arbetsmarknaden liksom erfarenhet av arbete i policyinstitutioner är meriterande.
  • är noggrann, drivande, ansvarstagande och fungerar väl i samarbete med andra.
  • kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på svenska och engelska.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 31 januari till jobb@konj.se eller till Konjunkturinstitutet, Box 12090, 102 23 Stockholm. Ange diarienummer 2020-535 i ämnesraden i ditt mejl eller på kuvertet. Du får en bekräftelse på mottagen ansökan. Kontakta oss om du inte mottar någon bekräftelse.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald.