2020-04-09

Konjunkturinstitutets publiceringar i april

Ändrat datum för Konjunkturbarometern och ny prognosuppdatering.

Torsdag 23/4, kl 09.00: publicering av Konjunkturbarometern. Statistikdatabasen uppdateras samt utskick av ett pressmeddelande som beskriver indikatorernas utveckling, samt en tabell.

Onsdag 29/4, kl 09.15: prognosuppdatering av konjunkturläget. Samtidigt publiceras en utökad analys av resultatet från Konjunkturbarometern. Presskonferens kl 09.30. En pressinbjudan kommer att skickas ut.

Nya frågor till företag och hushåll

Under april har extra frågor ställts till företag och hushåll med anledning av sjukdomen covid-19. Resultaten från dessa frågor publiceras den 29 april.