2020-02-10

Vi söker nationalekonom till enheten för realekonomisk analys

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet med cirka 55 anställda.

Realekonomiska enheten analyserar bland annat den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld och konjunkturförloppet i svensk ekonomi. Den gör prognoser för exempelvis utvecklingen på finansiella marknader samt för BNP och olika efterfrågekomponenter, produktivitet och antalet arbetade timmar i ekonomin. Enhetens prognoser ligger till grund för Konjunkturinstitutets bedömningar och rekommendationer avseende den ekonomiska politiken. Nio personer jobbar för närvarande på enheten.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår prognosarbete samt analys- och utredningsarbete tillsammans med utveckling och underhåll av prognosmetoder och prognosverktyg. Du kommer också att medverka i arbetet med Konjunkturinstitutets rapporter och utredningar och att presentera analyser internt är en väsentlig del i arbetet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga medarbetare på prognosavdelningen.

Vi söker dig som

  • Har en akademisk utbildning med inriktning mot nationalekonomi, gärna med doktorsexamen eller motsvarande kompetens.
  • Har en god kompetens inom ekonometri.
  • Har bred erfarenhet från prognos- och analysarbete.
  • Har en god ekonomisk analysförmåga och är noggrann.
  • Är initiativrik och drivande, och fungerar väl i samarbete med andra.
  • Uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i tal och i skrift.
  • Färdigheter i EViews-programmering är meriterande.

Ansök om tjänsten

Vi vill ha din ansökan senast den 20 februari 2020 till: jobb@konj.se eller Konjunkturinstitutet, Box 12090, 10223 Stockholm. Ange diarienummer 2020-065 i ämnesraden i ditt mejl eller på kuvertet. Du får en bekräftelse på mottagen ansökan. Kontakta oss annars.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald. Vi tillämpar provanställning.