2020-01-14

Konjunkturinstitutet flyttar 16–17 januari

Från och med 20 januari flyttar vi från Kungsgatan till Fleminggatan 7 i Stockholm.

I samband med att våra servrar flyttas kommer det inte att gå att nå oss via e-post. Det gäller alla våra mejladresser, både till enskilda personer och till funktionsbrevlådor, som registrator och liknande.

E-posten kommer att komma igång igen när vi är plats i de nya lokalerna.

Vår nya postadress från den 20 januari är:

Konjunkturinstitutet
Box 12090
10223 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 7, våning 6.

Våra övriga kontaktuppgifter hittar du här.