2020-01-09

Vi söker nationalekonom

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet med cirka 55 anställda.

Enheten för arbetsmarknad, prisbildning och offentliga finanser är en av tre enheter på prognosavdelningen på Konjunkturinstitutet. På enheten arbetar i nuläget elva personer. Enheten ansvarar för såväl konjunkturell som strukturell analys inom sina områden där den konjunkturella analysen bland annat består av analys av statistik och framtagande av prognosmodeller. Enheten ansvarar vidare för två årliga rapporter: Lönebildningsrapporten där arbetsmarknaden analyseras ur både ett mikro- och makroekonomiskt perspektiv samt Hållbarhetsrapporten där utvecklingen av de offentliga finanserna analyseras i ett medel- och långsiktigt perspektiv. Enheten tar även fram underlag för finanspolitiska bedömningar av den förda politiken i relation till befintliga regelverk.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar att bidra till både enhetens konjunkturella och strukturella analyser. I tjänsten finns även utrymme att initiera och driva egna projekt inom Konjunkturinstitutets samtliga intresseområden. När det gäller konjunkturell analys är enheten i särskilt behov av att förstärka bemanningen inom prognosområdet offentliga finanser.

Vi söker dig som

  • Har akademisk examen inom nationalekonomi eller har motsvarande kunskaper. Forskarstudier är meriterande.
  • Kunskaper och erfarenheter av offentliga finanser är meriterande liksom erfarenhet av arbete i policyinstitutioner.
  • Har god analysförmåga och ett stort intresse för makroekonomi och policyfrågor.
  • Är noggrann, drivande, ansvarstagande och fungerar väl i samarbete med andra.
  • Kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på svenska eller engelska.

Vi vill ha din ansökan senast den 3 februari till: jobb@konj.se eller Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm. Ange diarienummer 2020-004 i ämnesraden i ditt mail eller på kuvertet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald.