2019-11-21

Reviderad statistik för arbetsmarknaden ger något bättre bild av utvecklingen

SCB meddelade vid AKU-publiceringen den 17 oktober 2019 att data var felaktig och att den snabba uppgång av arbetslösheten som skett i år under sensommaren och hösten sannolikt var överdriven. Detta bekräftas av de korrigerade siffror som SCB släppte den 14 november 2019.

De reviderade data visar, precis som de felaktiga, att arbetslösheten är högre 2019 jämfört med 2018. Ökningen har dock skett i en jämnare takt över året snarare än den snabba ökning under sensommaren och hösten som de felaktiga data visade.