2019-09-13

Remissvar: Skatt på plastbärkassar

Konjunkturinstitutet har svarat på en remiss om ett förslag på skatt på plastkassar.

Förslaget motiveras med att EU skulle kräva av medlemsländerna att de minskar användningen av plastbärkassar till en viss nivå, att det minskar nedskräpningen, tillförseln av mikroplast i naturen samt att det skulle effektivisera resursanvändningen.

Konjunkturinstitutets uppfattning är att promemorian inte ger skäl att förvänta sig att den föreslagna skatten kommer att minska nedskräpning, förekomsten av mikroplatser i naturen och/eller effektivisera resursanvändningen. Snarare finns en risk för ökad resursförbrukning. Inte heller kan skatten ses som ett lämpligt sätt att fylla ett skatteväxlingsbeting om 15 miljarder.