2019-09-09

Vi söker disputerad nationalekonom

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet med cirka 55 anställda.

Enheten för forskning och makroekonomiska scenarier är en av fyra enheter på prognosavdelningen på Konjunkturinstitutet. På enheten arbetar i nuläget sex personer. Enheten ansvarar för forskning, modellutveckling och medelfristiga analyser inom det makroekonomiska området. En betydande del av arbetet på enheten består av forskning och modellutveckling inom områden som är knutna till prognosavdelningens verksamhet, däribland tidsseriemodeller för analys av variabler som är centrala för svensk ekonomi. Enheten ansvarar för två allmänjämviktsmodeller som används för analys och scenarier för den svenska ekonomin; OLG-modellen MIMER och DSGE-modellen SELMA.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten innebär huvudsakligen att arbeta med utveckling av Konjunkturinstitutets modeller och metoder samt att göra fördjupad analys inom såväl stabiliseringspolitik som strukturella makroekonomiska frågeställningar. Du kommer att bidra med din kunskap inom makroekonomi i prognosavdelningens olika projekt. I tjänsten finns utrymme att initiera och driva egna projekt inom Konjunkturinstitutets intresseområden.

Vi söker dig som

  • Har disputerat inom nationalekonomi alternativt statistik eller har motsvarande kompetens.
  • Har goda kunskaper inom makroekonomisk teori och empiri. Erfarenhet av analyser med dynamiska allmänjämviktsmodeller och/eller erfarenhet av estimering av DSGE- eller BVAR-modeller är meriterande. Goda programmeringskunskaper är också meriterande.
  • Har god analysförmåga och ett stort intresse för policyfrågor.
  • Är noggrann, drivande, ansvarstagande och fungerar väl i samarbete med andra.
  • Kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på svenska eller engelska.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 4 oktober 2019 till: jobb@konj.se eller Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm. Ange diarienummer 2019-267 i ämnesraden i ditt mail eller på kuvertet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald.