2019-09-05

Rapport: Svenska skatter i internationell jämförelse

Konjunkturinstitutet på uppdrag av SNS skrivit rapporten "Svenska skatter i internationell jämförelse", som granskar såväl skattebasernas som skattestrukturens utveckling under en längre tidsperiod.

I rapporten framgår att jämfört med andra liknande länder har Sverige höga skatter på arbete, både om man tittar på skattenivån på de lägre inkomsterna och på de högsta marginalskatterna. Det som särskilt avviker är den allmänna löneavgiften, det vill säga den skatt på arbete som arbetsgivare betalar in men som inte motsvarar någon socialförsäkringsförmån.

Hela rapporten finns att läsa på SNS sajt.