2019-08-01

Remissvar om värnskatten

Konjunkturinstitutet har svarat på remiss om avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten.