2019-05-14

Vi söker nationalekonom

Realekonomiska enheten analyserar bland annat den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld och konjunkturförloppet i svensk ekonomi. Den gör prognoser för exempelvis utvecklingen på finansiella marknader samt för BNP och olika efterfrågekomponenter, produktivitet och antalet arbetade timmar i ekonomin. Enhetens prognoser ligger till grund för Konjunkturinstitutets bedömningar och rekommendationer avseende den ekonomiska politiken. Nio personer jobbar för närvarande på enheten.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår omvärldsbevakning, prognosarbete samt analys- och utredningsarbete tillsammans med utveckling och underhåll av prognosmetoder och prognosverktyg. Du kommer också att medverka i arbetet med Konjunkturinstitutets rapporter och utredningar och att presentera analyser internt är en väsentlig del i arbetet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga medarbetare på prognosavdelningen.

Vi söker dig som

  • Har en akademisk utbildning med inriktning mot nationalekonomi, gärna med doktorsexamen eller motsvarande kompetens.
  • Har bred erfarenhet från prognos- och analysarbete.
  • Har en god ekonomisk analysförmåga och är noggrann.
  • Är initiativrik och drivande, och fungerar väl i samarbete med andra.
  • Uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i tal och i skrift.
  • Färdigheter i EViews-programmering är meriterande.

Ansök om tjänsten

Vi vill ha din ansökan senast den 3 juni 2019 till: jobb@konj.se eller Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm. Ange diarienummer 2019-152 i ämnesraden i ditt mejl eller på kuvertet. Du får en bekräftelse på mottagen ansökan. Kontakta oss annars.