2018-09-27

Vi söker HR-specialist

Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet under Finansdepartementet med cirka 55 anställda. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter.

Enheten för administration och information, ADMINFO, består av sex personer och ansvarar för samtliga vid myndigheten förekommande uppgifter inom sakområdet inklusive HR. KI är en jämförelsevis liten myndighet som i princip måste uppfylla samma krav och regler som större myndigheter. Det är därför av stor vikt att våra medarbetare i största möjliga utsträckning kan arbeta både specialiserat, men också mer generellt där det behövs. Att vara lyhörd och strukturerad och även ha en förmåga att kombinera strategiska uppgifter med operativa uppdrag är därför egenskaper som vi efterfrågar för denna befattning

Dina arbetsuppgifter

Du ansvarar för övergripande kompetensförsörjningsfrågor, sluter lokala kollektivavtal och ansvarar för lönerevisioner, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Som HR-specialist bistår du personalansvariga chefer i personalärenden vid exempelvis rekryteringar. Gentemot Arbetsgivarverket är du myndighetens kontaktperson. Du är föredragande i myndighetens personalansvarsnämnd. Som medarbetare på den administrativa enheten förväntas du kunna rycka in och bidra där din hjälp behövs, alltifrån små praktiska frågor till mer omfattande strategiska uppgifter.

Vi söker dig som har

  • relevant akademisk examen
  • erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
  • god samarbets- och kommunikationsförmåga
  • kunskap om statsförvaltningen

Det är en fördel om du har erfarenhet från något av lönesystemen Primula, Palasso, och/eller ekonomi- och lönesystemet Agresso samt egenrapportering. Likaså om du har myndighetsvana och har arbetat med övriga administrativa frågor.

Vi eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning. Tillträde sker efter överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 18 oktober 2018. Skicka din ansökan till jobb@konj.se. Ange diarienummer 2018-147 i ämnesraden till ditt mail. Läs hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy på www.konj.se/integritetspolicy