2018-08-06

Vi söker disputerad ekonometriker till enheten för forskning och makroekonomiska scenarier

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet med cirka 55 anställda.

Enheten för forskning och makroekonomiska scenarier är en av fyra enheter på prognosavdelningen på Konjunkturinstitutet. På enheten arbetar i nuläget sju personer. Enheten ansvarar för forskning, modellutveckling och medelfristiga analyser inom det makroekonomiska området. En betydande del av arbetet på enheten består av forskning och modellutveckling inom områden som är knutna till prognosavdelningens verksamhet, däribland tidsseriemodeller för analyser och prognoser av variabler som är centrala för svensk ekonomi. Enheten ansvarar för en OLG-modell och arbetar för närvarande med att utveckla en DSGE-modell som ska estimeras under nästa år.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten innebär huvudsakligen arbete med tidsseriemodeller som används i Konjunkturinstitutets prognos- och analysverksamhet. Det handlar både om att utveckla modeller för nowcasting och kortsiktsprognoser, samt att utveckla VAR-och BVAR-modeller för prognoser och analyser på längre tidshorisonter. I arbetsuppgifterna ingår också att delta i arbetet med att estimera DSGE-modellen. Du kommer att bidra med din kunskap inom tidsserieekonometri som bollplank i prognosavdelningens kortare och längre projekt.

Vi söker dig som

  • Har disputerat inom nationalekonomi alternativt ekonomisk statistik eller har motsvarande
  • Har goda kunskaper i tidsserieekonometri. Det är meriterande med erfarenhet avtidsseriemodeller för kortsiktprognoser av makrovariabler och/eller erfarenhet av VAR- och BVAR-modeller.
  • Har goda kunskaper i programmering. Det är meriterande med erfarenhet av programmering i Eviews.
  • Har god analysförmåga och ett stort intresse för policyfrågor.
  • Är noggrann, drivande, ansvarstagande och fungerar väl i samarbete med
  • Kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på svenska eller engelska

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 26 augusti 2018 till: jobb@konj.se eller Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm. Ange diarienummer 2018-111 i ämnesraden i ditt mail eller på kuvertet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald.