2018-06-21

Vi söker nationalekonom till enheten för arbetsmarknad och prisbildning

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet med cirka 55 anställda.

Enheten för arbetsmarknad och prisbildning är en av fyra enheter på prognosavdelningen på Konjunkturinstitutet. Enheten analyserar och gör prognoser för arbetsmarknaden och för löne- och inflationsutvecklingen. Enheten ansvarar även för arbetet med Konjunkturinstitutets årliga lönebildningsrapport och genomför även regelbundet utredningar på uppdrag av regeringen och andra myndigheter. På enheten arbetar för närvarande sex personer.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar att göra prognoser för utvecklingen på arbetsmarknaden och bedömningar av arbetsmarknadens funktionssätt och av ekonomisk-politiska åtgärder. Tjänsten omfattar även utveckling och underhåll av modeller och andra analysverktyg som används i prognosarbetet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga medarbetare på prognosavdelningen. En viktig del i tjänsten är att medverka i framtagandet av Konjunkturläget, Konjunkturinstitutets prognosrapport, och att bidra med analyser och texter till Lönebildningsrapporten. I arbetet ingår också att presentera analyser och prognoser internt.

Vi söker dig som

  • Har akademisk examen i nationalekonomi på minst masternivå eller motsvarande
  • Har flerårig erfarenhet av att följa och analysera svensk arbetsmarknad
  • Har god analysförmåga och är noggrann
  • Uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift
  • Är drivande, ansvarstagande och fungerar väl i samarbete med andra

Det är meriterande om du har disputerat i nationalekonomi. Det är även meriterande om du har erfarenhet av prognosarbete och/eller programmering. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar normalt provanställning.

Ansök om tjänsten

Vi vill ha din ansökan senast den 19 augusti 2018 till: jobb@konj.se eller Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm. Ange diarienummer 2018-110 i ämnesraden i ditt mejl eller på kuvertet.

I och med att du lämnar in din ansökan bekräftar du att du har tagit del av informationen om hur Konjunkturinstitutet behandlar dina personuppgifter och lämnar därmed ditt samtycke till att Konjunkturinstitutet behandlar de personuppgifter du lämnar i din ansökan.