2018-02-23

Nytt remissvar om jämställt föräldraskap

Konjunkturinstitutet har yttrat sig över utredningen "Jämställt föräldraskap och uppväxtvillkor för barn" (SOU 2017:101).

I svaret invänder Konjunkturinstitutet bland annat mot förslaget att begränsa antalet föräldrapenningsdagar som är möjliga att ta ut under barnets tre första levnadsår. Konjunkturinstitutet föreslår att en något större flexibilitet medges i antalet föräldrapenningsdagar som kan tas ut varje år efter treårsdagen.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb