2018-01-24

Nytt remissvar om finansiering av public service

Konjunkturinstitutet har granskat betänkandet "Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende".

Konjunkturinstitutet hade önskat ett resonemang om val av framskrivning av avgiften och därmed av utvecklingen av avgiftsinkomsterna.

Det efterfrågas även en mer belysande fördelningsanalys. En sådan analys skulle bland annat kunna visa hur många hushåll som idag valt bort tv-mottagare av ekonomiska skäl men som kommer att påverkas av den föreslagna ändringen.

Här hittar du hela remissvaret