2017-09-26

Nytt working paper om lönebildning

Studien analyserar, med hjälp av svensk data på individnivå, hur lönerna reagerar på förändringar i regional arbetslöshet.

Kollektivavtalens täckningsgrad i Sverige är hög och reallönerna har stigit kontinuerligt i alla delar av lönefördelningen under de senaste 15 åren. Resultaten visar att denna aggregerade stabilitet i lönebildningen kombineras med icke-trivial löneflexibilitet. Men i branscher där de centrala avtalen är mer styrande för de faktiska lönerna är löneflexibiliteten låg och de anställda har högre risk att bli arbetslösa. Detta innebär ytterligare lönestelheter för utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Här läser du hela pappret

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb