2017-08-29

Skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Vi har yttrat oss över Skatteverkets förslag om regeländringar för anställda av utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige. Konjunkturinstitutet är positivt till förslaget.