2017-08-24

Nytt remissvar om utsläppsnivåer

Konjunkturinstitutet har lämnat ett remissvar om Naturvårdsverkets förslag i en rapport om hur Sverige ska införa MCP-direktivet som ställer krav på utsläppsnivåer av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar.

Konjunkturinstitutet har lämnat ett remissvar om Naturvårdsverkets förslag i en rapport om hur Sverige ska införa MCP-direktivet som ställer krav på utsläppsnivåer av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar. Vi kommenterar särskilt förslagen att Sverige inte ska utnyttja vissa av de lättnader i begränsningsvärden som direktivet medger.