2017-06-26

Remissvar om styrmedel för cirkulär ekonomi

Vi har yttrat oss över utredningen "Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi". Våra synpunkter rör framförallt den snäva synen på cirkulär ekonomi och två av de styrmedel som utredningen föreslår samt vilka effekter dessa påstås få.

Sammanfattningsvis anser vi att:

  • Med en för snäv syn på cirkulär ekonomi riskerar miljöpolitiken att missa sin viktigaste uppgift – att minska miljöpåverkan.
  • Sverige har arbetat länge för att med olika styrmedel minska miljöpåverkan och bidra till en mer cirkulär ekonomi. Nya styrmedel kan motiveras om det förekommer marknadsmisslyckanden som inte har beaktats. Det är oklart vilka marknadsmisslyckanden som ligger bakom utredningens styrmedelsförslag.
  • Hyberavdraget saknar förutsättningar att vara ett kostnadseffektivt styrmedel och utredningen saknar grund för påståendet att avdraget ger positiva miljöeffekter. Möjligen kan det motiveras av andra skäl, till exempel ur arbetsmarknadssynpunkt.
  • Förslaget om bilpoolsbilar och att kommuner ska få rätt att upplåta gatumark för parkering exklusivt till dessa bilar bör studeras i mer detalj. Inte minst gäller det de bedömda effekterna som bör kunna beläggas bättre.

Läs hela remissvaret Pdf, 122.3 kB.