2016-04-19

Synpunkter på Miljömåls­beredningens förslag

Miljömålsberedningen har i sitt delbetänkande tagit fram ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk som bland annat inkluderar ett klimatmål till 2045.

Beredningen föreslår att Sverige ska anta den mest ambitiösa utsläppsminskningen som något land hittills föreslagit. Det görs utan någon egentlig analys av vilka samhällsekonomiska konsekvenser som förslaget kan tänkas medföra.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb