2016-02-25

Urban Hansson Brusewitz ny general­direktör

Regeringen har utnämnt Urban Hansson Brusewitz till ny generaldirektör för Konjunkturinstitutet. Han tillträder tjänsten den 1 juli 2016.

Urban Hansson Brusewitz är i dag budgetchef på Finansdepartementet och har tidigare varit prognoschef på Konjunkturinstitutet. Han har en doktorsexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet.