2015-09-03

Svårt att visa samhällsnyttan med energi- och klimatrådgivning

Det finns flera brister i Energimyndighetens förslag på inriktning och utformning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Syftet är att öka den samhällsekonomiska effektiviteten, men hur kostnadseffektiv rådgivningen är som styrmedel granskas inte närmare.

Energimyndigheten utgår i sin rapport från att energi- och klimatrådgivning är ett väl etablerat styrmedel. Enligt Konjunkturinstitutet saknas en grundläggande analys som på ett övertygande sätt kan motivera den utgångspunkten.

Det framgår heller inte hur energi- och klimatrådgivningen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kompletterar eller fungerar som substitut till andra befintliga styrmedel. 

Enligt rapporten bidrar energi- och klimatrådgivningen till att övriga styrmedel blir effektivare. Konjunkturinstitutet anser att det saknas en analys som bekräftar detta.

När målet är att öka den samhällsekonomiska effektiviteten är det viktigt att analysera frågor som vilka styrmedel som redan är implementerade och i vilken omfattning dessa styrmedel bidrar till målen kostnadseffektivt. Utifrån det kan sedan behovet av energi- och klimatrådgivning analyseras.