2015-05-07

Matchningsanställningar på försök välkommen åtgärd

Sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin har inte fungerat som det var tänkt, så det är positivt att pröva andra åtgärder för att öka långtidsarbetslösas jobbchanser. Om matchningsanställningar fungerar bättre än nuvarande arbetsmarknadspolitiska program är svårt att veta på förhand. Därför är det är ett bra förslag att införa dem på försök.

Osäkerhet om arbetsförmågan och vilka arbetsuppgifter individen kan utföra är sannolikt en viktig orsak till att arbetsgivare inte anställer långtidsarbetslösa.

Syftet med matchningsanställningar är att minska denna osäkerhet. Frågan är dock om osäkerheten minskar bara för att matchningsaktören som hyr ut långtidsarbetslösa bär arbetsgivaransvaret.

För att åtgärden ska vara samhällsekonomiskt effektiv måste också matchningsaktörerna vara väsentligt bättre än Arbetsförmedlingen på att få långtidsarbetslösa i arbete. Tidigare erfarenhet visar att det är svårt att garantera att de upphandlade tjänsterna håller god kvalitet.

Konjunkturinstitutet är positivt till att pröva matchningsanställningar eftersom sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin inte har fungerat som det var tänkt och jobbchanserna för många långtidsarbetslösa är små.

Det är samtidigt viktigt att försöksverksamheten planeras och genomförs så att det går att utvärdera effekterna och få ökad kunskap om hur arbetsmarknadspolitiska insatser ska utformas.