2015-02-10

Statistikdatabasen uppgraderad med nya funktioner

Konjunkturinstitutets statistikdatabas har uppgraderats och fått utvidgad funktionalitet. I den nya versionen går det att spara frågor till uttag och använda API för att hämta statistik.

Nya och förbättrade funktioner i statistikdatabasenlänk till annan webbplats:

Skapa länk till specifikt uttag
Den nya funktionen “Skapa länk till uttag” är praktisk för dig som återkommande gör samma typ av uttag av tidsserier i statistikdatabasen. Efter uttag genererar du en unik url-kod genom att klicka på “Skapa länk till uttag”.
Du väljer också om länken alltid ska visa samma tidsperiod, samma antal tidsperioder uppdaterade med den senaste, eller utökas efterhand med samma startperiod och senaste uppdateringen.

Sök i tabeller
I den nya versionen av statistikdatabasen finns ett fält för fritextsökningar efter tabellinnehåll. Om du vill inkludera träffar som innehåller, men inte exakt överensstämmer med ditt sökord, lägger du till en asterisk på slutet, exempelvis “indikator*”.

Förbättrat gränssnitt
Efter uppgraderingen kommer miljön att vara lite förändrad jämfört med tidigare. En förbättrade navigering och steg-för-steg-indikator visar tydligt var i databasmiljön du befinner dig. Fotnoter till en tabell visas under fliken “Om tabellen” och inte som tidigare via länken “Fotnoter”.

Anropa innehåll med API för att hämta data till din applikation
API (Application Programming Interface) är öppen kod som du kan använda för automatiskt anropa statistikdatabasen och hämta uppgifter som återges i valfri applikation. Distributionen är fri och du kan välj att använda API för att återge hela eller delar av tabeller ur statistikdatabasen.
När du har gjort önskat uttag i databasen klickar du på fliken “Om tabellen” och “Gör denna tabell tillgänglig i din applikation”. Då visas url-kod och fråga som används för att nå tabellen.

Om statistikdatabasen
Konjunkturinstitutets statistikdatabas vilar på den tekniska plattformen PX-Web som utvecklas och underhålls av Statistiska centralbyrån (SCB). I databasen finns anvisningar och instruktionsfilm för användning.