2014-11-26

Kommuner och landsting höjer skatten 2015

De flesta primärkommuner har nu fattat beslut om skattesatsen för nästa år. Nästan 20 procent anger att de kommer att höja skatten — den största andelen sedan 2002. Det visar undersökningen Kommunbarometern för hösten 2014.

Bland landstingen räknar nästan hälften med att höja skatten nästa år medan inget räknar med en sänkning. Trots att många landsting avser att höja skatten väntar sig 8 procent att resultatet kommer att bli negativt 2015.

Fortsatt brist på personal

I höstens undersökning säger en större andel primärkommuner att de kommer att öka antalet anställda. Samtidigt anger också en större andel än tidigare att de upplever brist på personal.
I landstingen är läget ännu sämre och nära 90 procent anger nu i höst att det råder brist på personal.

Undersökningen ska ge framåtblickande information om synen på sysselsättningen och den ekonomiska situationen i Sveriges primärkommuner och landsting. Den genomförs två gånger om året — en gång på våren och en gång på hösten.Läs hela analysen av Kommunbarometern hösten 2014