2014-10-24

Bra förslag på nytt system för bolagsbeskattning

Det är i grunden bra att bolagsskatten är neutral mellan eget respektive lånat kapital. Konjunkturinstitutet bedömer att Företagsskattekommitténs förslag kan leda till högre investeringar och BNP. Det innebär dock inte automatiskt en förstärkning av de offentliga finanserna.

Konjunkturinstitutet bedömer också att:

  • schablonintäkten som föreslås för finansiella företag innebär en procyklisk beskattning
  • förslaget kommer öka incitamenten för inkomstomvandling. Regler för att åtgärda det bör övervägas
  • förslaget kan leda till högre investeringar och BNP men att det inte automatiskt innebär en förstärkning av de offentliga finanserna.