2014-06-16

Konjunkturinstitutet publicerar Kommunbarometern

I dag publicerar Konjunkturinstitutet resultatet av undersökningen Kommunbarometern för våren 2014. Resultat från alla undersökningar sedan starten 2001 är samtidigt tillgängliga i vår statistikdatabas.

Syftet med Kommunbarometern är att ge framåtblickande information om synen på sysselsättningen och den ekonomiska situationen i Sveriges primärkommuner och landsting. Sedan starten 2001 genomförs undersökningen två gånger om året — en gång på våren och en gång på hösten.

Vårens undersökning indikerar ökande kostnader

Resultatet från senaste undersökningen visar att både primärkommuners och landstings kostnader kommer att öka i år, med nettotal för frågor om kostnader, som ligger över sitt historiska medelvärde.
En stor andel anger också att antalet anställda väntas öka under 2014. Landstingen upplever brist på personal och situationen väntas bestå om sex månader. Bland primärkommunerna anger en betydligt lägre andel att det råder brist på personal och situationen förväntas också förbättras om sex månader.

En betydligt mindre andel av primärkommunerna väntar sig att utbetalda socialbidrag ska öka i förhållande till de senaste årens undersökningar. En stor andel av primärkommunerna och landstingen anger att investeringskostnaderna väntas öka i år. Investeringsaktiviteten verkar därmed bli hög i år i både primärkommunerna och landstingen.

Balans eller överskott väntas ändå

En majoritet av landstingen och primärkommunerna väntas nå överskott eller balans i år. Dock är det cirka en tredjedel av landstingen och cirka en femtedel av primärkommunerna som i vårundersökningen anger att resultatet i år väntas visa på underskott.