2013-05-23

Nytt sätt att beräkna och redovisa konfidensindikatorer

Konjunkturinstitutet byter metod för att beräkna konfidensindikatorerna som ingår i Konjunkturbarometern. Efter förändringen kommer det vara enklare att härleda en ökning eller minskning i Barometerindikatorn till att någon eller några av de ingående sektorerna går bättre respektive sämre.

Det kommer också att vara lättare att jämföra nivån på konfidensindikatorerna över tiden eftersom det historiska medelvärdet standardiseras till 100.

Samma frågor som tidigare kommer att ingå i konfidensindikatorerna, men frågornas nettotal säsongsrenas och standardiseras, så att de får samma medelvärde och standardavvikelse. I nästa steg beräknas ett genomsnitt av de ingående frågornas säsongsrensade och standardiserade nettotal.

Genom standardisering undviks att förändringar i konfidensindikatorerna domineras av de frågor som historiskt sett varierar mest. Slutligen standardiseras konfidensindikatorerna så att de får medelvärde 100 och standardavvikelse 10. Metoden liknar på så sätt den som används vid beräkning av Barometerindikatorn.