2013-04-24

Kvotplikt klarar inte styrmedelskrav

En kvotplikt för inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel föreslås träda i kraft under 2014. Förslaget står dock i strid med regeringens krav att utvecklingen inom klimat- och energiområdet bör ske via generella ekonomiska styrmedel.

Konjunkturinstitutet anser att en kvotplikt inte heller klarar regeringens krav på att styrmedel bör vara kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara och teknikneutrala.