2013-04-16

Yrkesintroduktionsavtal kan bidra till färre arbetslösa och inaktiva unga

Det är angeläget att underlätta övergången från skola till arbetsliv för unga. Konjunkturinstitutet är därför positivt till förslaget att arbetsmarknadens parter tecknar yrkesintroduktionsavtal eller motsvarande.

Vidare anser Konjunkturinstitutet att det i ett inledande skede kan finnas behov av ett statligt stöd, men lönesubventionen bör kunna avvecklas efter att systemet har varit i bruk en viss tid. Ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften skulle troligtvis ha marginella effekter på sysselsättningen på lång sikt.