2012-12-03

Regional barometer redovisas

Konjunkturinstitutet breddar redovisningen av konjunkturbarometern och presenterar kvartalssiffror indelade i åtta regioner.

Den regionala barometern redovisas på sektornivå, det vill säga för tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet, handel samt privata tjänstenäringar.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb