2012-12-03

Regional barometer redovisas

Konjunkturinstitutet breddar redovisningen av konjunkturbarometern och presenterar kvartalssiffror indelade i åtta regioner.

Den regionala barometern redovisas på sektornivå, det vill säga för tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet, handel samt privata tjänstenäringar.