2012-10-04

Regeringen förlänger Mats Dilléns förordnande

Regeringen har beslutat att förlänga Mats Dilléns anställning som generaldirektör och chef för Konjunkturinstitutet.

Mats Dillén har varit generaldirektör för Konjunkturinstitutet sedan 1 februari 2007 och det nya förordnandet löper till och med den 31 januari 2016.