2012-06-15

Statistik för miljöekonomisk analys – behov, kvalitet och tillgänglighet

Tillgång till tillförlitlig statistik är en förutsättning för att bättre kunna förstå komplexa samband mellan ekonomi och miljö samt öka miljöpolitikens samhällsekonomiska effektivitet. I dagsläget är energi- och miljöstatistiken bristfällig och i flera fall svårtillgänglig. 

Statistik på miljöområdet kan exempelvis hjälpa till att belysa samband mellan ekonomisk aktivitet, tillgång och uttag av naturresurser, markanvändning, materialflöden, energianvändning, utsläpp och avfall.

För att kunna förbättra det samhällsekonomiska beslutsunderlaget inom energi- och miljöpolitiken är det viktigt att undersöka vilka möjligheter som finns att:

  1. Förbättra befintlig statistik
  2. Utöka statistiken
  3. Öka statistikens tillgänglighet