2012-06-07

En översyn av beräkningsmodellen för timkostnadsnormen

Konjunkturinstitutet håller med Statskontoret om att nuvarande sätt att beräkna timkostnadsnormen bör överges.

Konjunkturinstitutet bedömer även att Statskontorets förslag om att nuvarande nivå behålls, att dess framskrivning bör knytas till utvecklingen av löner och priser i samhället och att ett avdrag för produktivitetsutveckling motsvarande det som görs för statliga myndigheter när förvaltningsanslaget årligen räknas om, är ett rimligt beräkningssätt.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb