2012-03-09

Ny chef för forskning och lönebildning

Göran Hjelm blir ny chef för enheten Forskning och makroekonomiska scenarier. Han ersätter Juhana Vartiainen som blir generaldirektör för Statens Ekonomiska Forskningsinstitution (VATT) i Finland.

Göran Hjelm är doktor i nationalekonomi och arbetar som biträdande prognosansvarig på Konjunkturinstitutet.

Enheten Forskning och makroekonomiska scenarier, arbetar med metod- och modellutveckling, tillämpad forskning inom bland annat arbetsmarknad, samt olika typer av utredningar. Ansvaret omfattar även arbetet med Konjunkturinstitutets årliga lönebildningsrapport.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb