2012-03-09

Ny chef för forskning och lönebildning

Göran Hjelm blir ny chef för enheten Forskning och makroekonomiska scenarier. Han ersätter Juhana Vartiainen som blir generaldirektör för Statens Ekonomiska Forskningsinstitution (VATT) i Finland.

Göran Hjelm är doktor i nationalekonomi och arbetar som biträdande prognosansvarig på Konjunkturinstitutet.

Enheten Forskning och makroekonomiska scenarier, arbetar med metod- och modellutveckling, tillämpad forskning inom bland annat arbetsmarknad, samt olika typer av utredningar. Ansvaret omfattar även arbetet med Konjunkturinstitutets årliga lönebildningsrapport.