2016-06-08

Working Paper No. 144

Forecasting Employment Growth in Sweden Using Bayesian VAR Models

In this paper, Bayesian VAR models are used to forecast employment growth in Sweden. Using quarterly data from 1996 to 2015, we conduct an out-of-sample forecast exercise.

Results indicate that the forecasting performance at short horizons can be improved when survey data is included, such as employment expectations in the business sector and forward-looking variables from the trade sector.

Swedish summary

I denna studie används bayesianska VAR-modeller för att prognostisera svensk sysselsättningstillväxt.

Resultaten från en prognosutvärdering med kvartalsdata för perioden 1996–2015 visar att data från Konjunkturbarometern kan användas för att förbättra sysselsättningsprognoser på kort sikt. Det gäller exempelvis anställningsplanerna i hela näringslivet och olika förväntningar i handeln.