2015-03-05

Working Paper No. 137

Appropriate Macroeconomic Model Support for the Ministry of Finance and the National Institute of Economic Research: A Pilot Study

I rapporten analyseras makroekonomiska modellval vid ett antal internationella institutioner. Syftet är att utvärdera lämpliga modellalternativ för Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Trots skillnader mellan modellval och modellanvändning kan två relativt starka tendenser fastslås. Den första är att många centralbanker under de senaste tio åren har gått över till så kallade DSGE-modeller, som fokuserar på konjunkturell analys och penningpolitik.

Den andra tendensen är att finansdepartement och oberoende institut inte valt samma väg som centralbankerna. De använder i stället makromodeller av tidigare årgångar i sin prognos- och analysverksamhet.

En makroekonomisk modell spelar vanligtvis en central roll i den makroekonomiska analysen både internationellt och i Sverige. Även om modellen är en grov förenkling av verkligheten så utgör den en konsistent tolkning av den ekonomiska utvecklingen.

Konjunkturinstitutet bedömer att en DSGE-modell som inkluderar finanspolitik och finanspolitiska kanaler bör utvecklas som huvudmodell för prognos- och policyanalys. Det skulle vara ett avsteg från det internationella mönstret. I rapporten ges ett antal skäl till varför Sverige skulle välja en annan väg.

Att anpassa och använda en DSGE-modell i prognosmiljö är resurskrävande. Om tillräckliga resurser saknas föreslås att en DSGE-modell utvecklas för policyanalys tillsammans med enklare tidsseriebaserade modeller som prognosverktyg.

In English

In this paper, we analyse model choices of various international institutions and find that the majority of the studied central banks have chosen so-called DSGE-models.

Ministry of finances have chosen to continue using so-called Semi-Structural Models (SSM) while international organisations such as the IMF and the OECD have “a suite of models" including both DSGE and SSM.

Based on these international experiences and the specific institutional set up in Sweden we list a number of criteria and rank different modelling strategies.

We propose that a DSGE-model for both forecast and policy analysis including a rich modelling of fiscal policy would be appropriate for the Ministry of finance and the National Institute of Economic Research in Sweden.