2014-10-17

Working Paper No. 135

Effects of US Policy Uncertainty on Swedish GDP Growth

Ökad amerikansk politisk osäkerhet har signifikant negativ effekt på svensk BNP-tillväxt. Studien visar att förändringar i politisk osäkerhet i synnerhet verkar hålla tillbaka investerings- och exporttillväxt.

Resultaten bedöms bidra till förbättrade prognoser och analyser av svensk ekonomi och eventuellt även andra liknande små öppna ekonomier.

I studien undersöks effekterna på svensk BNP-tillväxt av förändringar i amerikansk politisk osäkerhet — här mätt enligt ett index framtaget av Baker et al. (2013). På så sätt studeras en ny källa till spridningseffekter av störningar till små öppna ekonomier.

Både bayesianska VAR-modeller och spektralanalys används på kvartalsdata från 1988 till 2013.

In English

In this paper, we study the effects of US policy uncertainty — measured as the policy uncertainty index of Baker et al. (2013) — on Swedish GDP growth. Another source of spillovers of shocks to small open economies is thereby examined. We apply both Bayesian VAR models and spectral analysis to quarterly data from 1988 to 2013. Results show that increasing US policy uncertainty has significant negative effects on Swedish GDP growth. The effect seems to primarily stem from effects on investment growth and export growth. Our findings could prove useful to those who analyse and forecast the Swedish economy and potentially also other similar small open economies.