2013-11-26

Working Paper No. 132

Exchange Rates, Wages, and Export Price Dynamics

I rapporten analyseras effekter av chocker i växelkurs, kostnader och utländska priser på exportpriser (i exportörers valuta). Den teoretiska
analysen inkluderar olika antaganden beträffande valutan i vilken exportpriser sätts samt företagens pålägg på marginalkostnad.

Efter den teoretiska analysen skattas en VAR-modell för att analysera vilken teori som stämmer "bäst" överens med data.

Resultaten visar på en stark respons av en växelkurschock på exportpriser (i exportörers valuta). Effekterna är i linje med teorin om producentprissättning ("Producer Currency Pricing") och marknadsanpassad prissättning ("Pricing to the Market"). Chocker till löner har inga signifikanta effekter.

In English

In this paper, the effects on export prices (in the currency of the exporter) of shocks to the exchange rate, the exporting firms' costs and foreign prices are investigated. The theoretical analysis is done with alternative assumptions regarding the currency in which prices are set and the desired markup.

After that, a VAR-framework is used to analyze which theory predicts actual outcome the best. The results indicate that export prices (in the currency of the exporter) respond strongly to exchange rate shocks and the effects seem to be in line with the theory of producer currency pricing and pricing to market. Wage shocks have insignificant effects.