2011-09-19

Working Paper No. 125

Making Climate Policy Efficient

Rapporten rör klimatpolitik då den fokuserar på hur miljöpolitiska styrmedel kan bli effektivare.

I rapporten föreslås ett ramverk i form av en styrmedelscykel för att analysera och förbättra effektiviteten hos miljöpolitiska styrmedel. Genom att upprepa hela eller delar av cykeln är förhoppningen att kunskap som kan göra klimatpolitiska åtgärder effektivare kan tas fram.

In English

We propose a framework for studies of efficiency in environmental policies in the form of an iterative “policy cycle". The policy cycle's six major elements are goalsetting, choice of policy instruments (information/communication, voluntary agreements, economic instruments and regulation), enforcement, changes in behaviour of public and private agents, effects of policy measures and, finally, evaluation. Through iterations of the policy cycle (or parts of it), efficiency in environmental policies can be improved. The policy cycle is applied to climate policies, both mitigation and adaptation and we identify important areas for future research.