Konjunktur­barometern

Månadsundersökningen om företagens och hushållens syn på ekonomin.

Konjunkturbarometern 2024

Dekorativ bild på rapportens omslag med logga

Kontakt

Fredrik Johansson Tormod
Enhetschef
08-453 59 70

Undersökning hushåll

Här finns mer information för dig som blivit kontaktad att medverka i Konjunkturbarometern hushåll.

Vad svenska företag och hushåll tror om ekonomin

I Konjunktur­barometern sammanställs varje månad resultatet av en enkät­undersökning som går till svenska företag och hushåll.

Konjunk­tur­barometerns tidsserier