Valutakursindexet KIX

KIX är ett valutakursindex som beskriver den svenska kronans värde mot valutor i 32 länder som är viktiga handelspartners till Sverige. Tolv av länderna har euro. Indexet är en viktad sammanvägning av växelkurser mellan kronan och de 32 ländernas valutor. KIX stiger när kronan försvagas och tvärt om. Riksbanken publicerar dagligen nya värden för KIX baserat på senaste dagens växelkurser.

Vikterna till sammanvägningen av KIX är så kallade konkurrensvikter och baseras på handeln med bearbetade varor och råvaror mellan länderna. De 32 länderna som ingår i KIX har var sin vikt (Belgien och Luxemburg betraktas som ett land). Konkurrensvikten för ett land speglar hur efterfrågan på varor producerade i Sverige förändras när växelkursen mellan Sverige och det andra landet förändras. Vikterna förändras över tiden eftersom handeln mellan länder förändras. Riksbanken uppdaterar KIX-vikterna en gång per år och publicerar dem på sin hemsida. Konjunkturinstitutet konstruerade indexet KIX och uppdaterade tidigare vikterna. Sedan 2016 står Riksbanken för uppdateringarna.

Länder som ingår i KIX: Australien, Belgien-Luxemburg, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland (tas inte hänsyn till sedan 28 mars 2022), Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.